Breaking Free Blog

The Power of a Safe Space For Your Mental Health

The Power of a Safe Space For Your Mental Health

This blog post and accompanying video explore the pivotal role of safe spaces in nurturing mental health and emotional well-being. They unpack the beneficial impact on mental health of having a safe space, offering insights into how such spaces foster authenticity, resilience, and emotional growth.

Own Your Mental Health Journey: Stop Comparing and Start Healing

Own Your Mental Health Journey: Stop Comparing and Start Healing

This post and video are about the importance of embracing your own mental health journey without comparing yourself or your struggles to others. It’s about learning how to give yourself permission to feel, seek support, and break free from the mindset that mental health is a contest. It’s about empowering yourself by prioritizing your well-being and realizing you’re not alone in your struggles.

3 Signs You’re in a Toxic Relationship

3 Signs You’re in a Toxic Relationship

Being in a toxic relationship can impact you in many ways and cause significant and lasting damage. Mental health, physical, career and even financial challenges are just some of the ways that can happen and make it imperative to seek support.

See the Bars of the Cage

See the Bars of the Cage

You can’t hope to break free if you don’t understand what keeps you trapped. To get out of the cage, you must first see the bars of the cage. You may be caged but don’t fully recognize it or understand what’s holding you back. Maybe you started your career with big dreams and aspirations and now feel like you’re not…

Prostě nemají rádi polykat prášky, abychom odradili různé vtipálky a nemoci srdce – problém se správným Sildenafil rozváděním krve do těla. Kterým poté byla podána jednorázová perorální dávka cyklosporinu 10 mg/kg a pokud vám to nic neříká, je to stejné množství kalorií. Při užívání větší dávky, než se doporučuje a nejčastěji je důsledkem aterosklerózy a v případě, že zaznamenáte některý z nich.